Powiatowe Obchody Dnia Strażaka połączone z jubileuszem 65-lecia Zawodowej Straży Pożarnej w Bielsku Podlaskim

23 maja 2016 r. w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku Podlaskim (woj. podlaskie) odbyły się Powiatowe Obchody Dnia Strażaka połączone z jubileuszem 65-lecia powstania Zawodowej Straży Pożarnej w Bielsku Podlaskim. Jako goście honorowi w uroczystościach uczestniczyli Jarosław Zieliński – Wiceminister Spraw Wewnętrznych i Administracji, nadbryg. Leszek Suski – Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej oraz st. bryg. Jarosław Wendt – Podlaski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej.

W uroczystościach udział wzięli również przedstawiciele lokalnych władz samorządowych (starostowie, burmistrzowie i wójtowie powiatu bielskiego) oraz przedstawiciele podmiotów i instytucji na co dzień współpracujący ze Strażą Pożarną.

Zaproszonych gości, sympatyków pożarnictwa oraz strażaków powitał Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku Podlaskim st. bryg. Jan Bartoszuk. Komendant w swoim przemówieniu podziękował strażakom Państwowej Straży Pożarnej, strażakom ochotnikom, władzom samorządowym i wszystkim którzy wspierają tutejszą Komendę działając na rzecz ochrony przeciwpożarowej.

W dalszej części uroczystości głos zabrali kolejno Wiceminister Jarosław Zieliński, Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Leszek Suski.

Dzień 23 maja 2016 r. był ostatnim dniem służby Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku Podlaskim st. bryg. Jana Bartoszuka, który Komendantem był przez 25 lat a jego służba w Państwowej Straży Pożarnej trwała 34 lata. Odchodzący Komendant usłyszał wiele ciepłych słów i życzeń od wszystkich przybyłych gości.

Uroczysty apel był doskonałą okazją do podziękowań i życzeń dla wszystkich strażaków za ich ciężką i ofiarną służbę. Podczas uroczystości wręczone zostały odznaczenia, wyróżnienia i awanse na wyższe stopnie służbowe.

Srebrnym Medalem Za Zasługi dla Pożarnictwa została odznaczona Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku Podlaskim.

Srebrnym Medalem za Długoletnią Służbę została odznaczona st. asp. Jolanta Białokozowicz.

            Srebrną Odznaką Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej odznaczony został asp. sztab. Adam Roszczenko.

            Brązową Odznaką Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej odznaczeni zostali: mł. bryg. Marcin Sawicki, mł. kpt. Marek Kuczyński, st. ogn. Irena Krasowska.

         Złotym Znakiem Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP odznaczony zostałst. bryg. Jan Szkoda.

         Złotym Medalem Za Zasługi dla Pożarnictwa odznaczony został Wiesław Klinicki.

Srebrnym Medalem Za Zasługi dla Pożarnictwa odznaczony został Marcin Szymczuk.

Brązowym Medalem Za Zasługi dla Pożarnictwa odznaczeni zostali:kpt. Mariusz Sienkiewicz, kpt. Sławomir Romaniuk, Jerzy Jurczuk.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji z okazji Dnia Strażaka, za szczególne zaangażowanie podczas wykonywania obowiązków służbowych przyznał nagrodę pieniężną dla mł. bryg. Jerzego Tomczuka.

Podlaski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej z okazji Dnia Strażaka, za wzorowe wykonywanie obowiązków służbowych przyznał nagrodę pieniężną dla mł. kpt. Andrzeja Pachwicewicza.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji nadał stopień:

starszego kapitana: kpt. Tomaszowi Rengajło.

kapitana: mł. kpt. Mariuszowi Sienkiewicz.

Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej nadał stopień:

st. aspiranta: asp. Jolancie Białokozowicz.

aspiranta: mł. asp. Igorowi Strapczuk.

Podlaski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej nadał stopień:

ogniomistrza: mł. ogn. Błażejowi Iwańczuk.

młodszego ogniomistrza: st. sekc. Radosławowi Kobus, st. sekc. Rafałowi Szymańskiemu.

starszego sekcyjnego: sekc. Michałowi Gołub,sekc. Emilowi Kobus,sekc. Pawłowi Kujawskiemu,sekc. Mariuszowi Lange,sekc. Jarosławowi Wyszkowskiemu.

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku Podlaskim nadał stopień:

 starszego strażaka: str. Januszowi Bartoszukstr. Kamilowi Zwolińskiemu, str. Michałowi Maksimiuk, str. Jakubowi Wołosik.