POWIAT BIELSKI

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA POWIATU.

 

            Rejon działania Komendy Powiatowej PSP w Bielsku Podlaskim zajmuje ogólną powierzchnię 1385 km2,  co  stanowi 6,8%  powierzchni województwa podlaskiego.

            Powiat Bielski graniczy: od północy z powiatem  białostockim od południa z powiatem siemiatyckim, od wschodu z powiatem hajnowskim, od zachodu z powiatem wysoko mazowieckim.

Pod względem administracyjnym rejon jest podzielony na 8 gmin w tym miasto Bielsk Podlaski i Brańsk. Charakterystyka poszczególnych gmin z uwzględnieniem powierzchni, powierzchni lasów, liczby mieszkańców, gęstości zaludnienia na 1 km2 i ilości miejscowości obrazuje poniższa tabela:

 

L.p.

Gmina

Pow.w km2

Pow.lasów w km2

Liczba mieszkańców

Gęstość zaludnienia na 1 km2

Ilość miejscowości

1

m. Bielsk Podlaski

27

0,5

26525

982

1

2

gm. Bielsk Podlaski

431

91,6

7097

17

61

3

gm. Boćki

232

48,22

4676

20

33

4

m. Brańsk

32

9,19

3876

120

1

5

gm. Brańsk

227

34,64

6196

27

42

6

gm. Orla

160

22,31

2975

19

27

7

gm. Rudka

70

28,11

2007

29

8

8

gm. Wyszki

206

46,06

4705

23

54

Ogółem

1.385

280,63

58057

42

227

 

Na terenie powiatu zamieszkuje 58057 mieszkańców (wg. danych WUS na dzień 31.12.2012), co daje gęstość zaludnienia na 1 km2 42 osób.

 

Jest to rejon typowo rolniczy o zróżnicowanym rodzaju upraw i produkcji. Na terenie powiatu najsilniej rozwinięty jest przemysł spożywczy (m.in. SM BIELMLEK, SUEMPOL Sp. z o.o., ZM NETTER, HOOP Polska Sp. z o.o.) oraz budowlany (PDM MAKSBUD Sp. z o.o., POLBUD S.A., UNIBEP S.A.). Na uwagę zasługuje fakt, iż na terenie miasta Bielsk Podlaski funkcjonują 3 firmy produkujące budynki mieszkalne o konstrukcji drewnianej (DANWOOD Sp. z o.o., UNIHOUSE – wchodzący w skład Grupy UNIBEP S.A. i NORDHUS S.A.), przez co miasto traktowane jest jako zagłębie budownictwa mieszkaniowego. Istotnym zakładem produkcji drzewnej jest SWEDSPAN Polska Sp. z o.o. w Koszkach, gm. Orla, produkujący ultracienkie płyty o dużej gęstości (UT-HDF), które znajdują zastosowanie w meblarstwie oraz wszędzie tam, gdzie potrzebne są lekkie konstrukcje. Zakład zajmuje teren o powierzchni ponad 44 ha; powierzchnia zabudowy zakładu wynosi około 43800 m2.Ponadto na terenie powiatu funkcjonują m.in. zakłady: NAFTAN Sp. z o.o. zajmująca się przetwórstwem parafiny, Zakład Produkcyjny PRONAR w Strabli, SPE Sp. z o.o. zajmująca się produkcją maszyn do sitodruku, Spółdzielnia Inwalidów „Przyszłość”, Fabryka Przyrządów i Uchwytów BISON-BIAL S.A., Wald-Gold Sp. z o.o. – producent opakowań dla rolnictwa i przemysłu, KREX Sp. z o.o., ENERGO Sp. z o.o.