Narada roczna - podsumowanie 2015 r.

W dniu 02 lutego 2016 r. w sali konferencyjnej Komendy Powiatowej PSP w Bielsku Podlaskim odbyła się narada roczna podsumowująca funkcjonowanie ochrony przeciwpożarowej na terenie Powiatu Bielskiego w 2015 roku. Komendant Powiatowy PSP w Bielsku Podlaskim st. bryg. Jan Bartoszuk rozpoczął naradę witając przybyłych gości: Podlaskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej bryg. Jarosława Wendt, Starostę Bielskiego - Sławomira Jerzego Snarskiego, Wicestarostę - Piotra Bożko, Burmistrzów i Wójtów, Prezesa Zarządu Oddziału ZOSP RP w Bielsku Podlaskim - dh Mirosława Bałło oraz strażaków tutejszej Komendy Powiatowej PSP. Następnie Komendant st. bryg. Jan Bartoszuk przedstawił sytuację pożarową na terenie powiatu oraz omówił realizację celów i kierunków działania Państwowej Straży Pożarnej na rok 2016 i Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego w Powiecie Bielskim. Kolejną częścią narady było oficjalne przekazanie dwóch nowych samochodów:

1.     Samochód operacyjny z napędem terenowym marki Suzuki S-Cross – o wartości 69 tys. zł (zakup samochodu sfinansowany był ze środków pochodzących z samorządu powiatowego i samorządów gminnych),

 

2.  Samochód kwatermistrzowski marki Ford Transit Custom – o wartości 112 tys. zł (zakup samochodu kwatermistrzowskiego współfinansowany był przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko. Partnerem Programu była Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku).