Kierownictwo Komendy Powiatowej PSP w Bielsku Podlaskim oraz wykaz pracowników

Komendant Powiatowy

st. bryg. Waldemar Kudrewicz

tel.  85 731-91-02, 85 731-91-03

 

 

Zastępca Komendanta Powiatowego 

st. bryg. Jan Szkoda 

tel. 85 731-91-04 

 

 

Dowódca Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej  

 mł. bryg. Jerzy Tomczuk

tel. 85  731- 91-10

 

Zastępca Dowódcy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej 

mł. bryg. Marcin Sawicki

 tel. 85 731-91-11

 

Sekcja Organizacyjno-Kadrowa 

sekc. Ewa Płuciennik

tel. 85  731-91-03  

Piotr Olszewski

tel. 85  731-91-12

 

 

Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Finansów  

st. asp. Jolanta Białokozowicz

tel. 85  731- 91- 05

 

Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Kontrolno-Rozpoznawczych  

mł. bryg. Marcin Sawicki

tel. 85  731-91-18

  

Sekcja Kwatermistrzowsko-Techniczna 

sekc. Jakub Cereniewicz

tel. 85 731-91-15

st. ogn.  Irena Krasowska

tel. 85 731-91-06

Igor Wróblewski

tel. 85  731-91-17

 

 

 

 

 

Adres korespondencyjny:  

Komenda Powiatowa PSP w Bielsku Podlaskim  

ul. Poniatowskiego 11  

17-100 Bielsk Podlaski  

tel. 85 731-91-01, fax: 85 731-91-08 lub 09  

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.