Szkolenie z zakresu działań przeciwpowodziowych

1. Konstrukcja budowli ochronnych i przyczyny awarii. (slajdy)

2. Działania ratownicze i zabezpieczające. (slajdy)

3. Usuwanie skutków powodzi. (slajdy)

4. Sprzęt ratownictwa wodnego. (slajdy)

5. Czynności członka załogi łodzi ratowniczej. (slajdy)

6. Udzielanie pomocy ludziom i zwierzętom. (slajdy)

7. Lokalizacja i wydobywanie zwłok. (slajdy)

8. Działania ratownictwa wodnego na terenach objętych powodzią. (slajdy)

9. Działania ratownicze na lodzie. (slajdy)

Znaki żeglugowe regulujące ruch żeglugowy na drogach wodnych. (slajdy)