Szkolenie Podstawowe Strażaków Ratowników OSP

1. Organizacja Ochotniczych Straży Pożarnych, ochrony ludności w tym ochrony przeciwpożarowej. (Slajdy)

2. Służba wewnętrzna. Musztra.  (Slajdy)

3. Sprzęt ratowniczy Sprzęt gaśniczy i podręczny.  (Slajdy)

4. Drabiny pożarnicze.  (Slajdy)

5. Węże, armatura wodna, sprzęt do podawania piany.  (Slajdy)

6. Proces spalania, pożar.  (Slajdy)

7. Zadania strażaków w zastępie.  (Slajdy)

8. Podstawy organizacji akcji gaśniczej.  (Slajdy)

9. Rozwijanie i zajmowanie stanowisk linii gaśniczych.  (Slajdy)

10. Gaszenie pożarów oraz środki gaśnicze.  (Slajdy)

11. Ewakuacja ludzi, zwierząt i mienia.  (Slajdy)

12. Działalność w czasie innych miejscowych zagrożeń.  (Slajdy)

13. Łączność i alarmowanie.  (Slajdy)

14. Organizacja ochrony ludności, w tym Ochrony Przeciwpożarowej.  (Slajdy)

15. Rozwój pożaru.  (Slajdy)

16. Taktyka gaszenia pożarów.  (Slajdy)

17. Sprzęt ochrony dróg oddechowych.  (Slajdy)

18. Sprzęt ratowniczy mechaniczny.  (Slajdy)

19. Podstawowe zadania strażaków ratowników OSP w czasie działań chemiczno-ekologicznych.  (Slajdy)

20. Elementy pierwszej pomocy.  (Slajdy)

Komora dymowa. (Slajdy)