Ćwiczenia strażaków ochotników z terenu gminy Brańsk

29 września 2017 r. miał miejsce pożar Kościoła pw. Matki Bożej Królowej Świata w Szmurłach. Pożar powstał wyniku nieostrożności osoby dorosłej, która zaprószyła ogień, pożarem objęte zostało całe pomieszczenie magazynku, poprzez otwory znajdujące się w suficie ogień został przeniesiony na poddasze kościoła. Zdarzenie zostało zgłoszone do Stanowiska Kierowania KP PSP w Bielsku Podlaskim przez osobę postronną, która zauważyła pożar z okna swojego domu. Pierwsze zastępy jednostek straży pożarnej prowadziły działania gaśnicze wewnątrz oraz na zewnątrz kościoła. Po przybyciu kolejnych zastępów prowadzone jest rozpoznanie wodne w wyniku czego ustalono, iż hydrant znajdujący się najbliżej miejsca zdarzenia jest nie sprawny. Zaopatrzenie wodne stanowi sieć hydrantowa w miejscowości Szmurły. W wyniku pożaru poszkodowane zostały dwie osoby które w chwili pożaru znajdowały się wewnątrz kościoła.

Były to założenia ćwiczeń, które musieli zrealizować strażacy Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Brańsk w trakcie ćwiczeń zorganizowanych przez Komendę Powiatową PSP w Bielsku Podlaskim. Równocześnie podobne założenia ćwiczeń realizowane były również w Kościele pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Brańsku. Część praktyczna poprzedzona została częścią teoretyczną, w trakcie której uczestnikom ćwiczeń przypomniane zostały zagadnienia związane z taktyką ratowniczo-gaśniczą, ratownictwem technicznym i medycznym oraz bezpieczeństwem prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych. W ćwiczeniach brali udział strażacy jednostek OSP Brańsk, OSP Szmurły, OSP Mień, OSP Popławy, OSP Kiersnowo, OSP Koszewo. W trakcie ćwiczeń wykorzystano również samochód specjalny – drabinę mechaniczną z JRG w Bielsku Podlaskim.

Ćwiczenia obejmowały również zapoznanie się ze sprzętem ratownictwa technicznego z praktycznym ich wykorzystaniem podczas ewakuacji osób uwięzionych w samochodach oraz stosowania procedur Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy stosowanych podczas wypadków komunikacyjnych. Głównym celem ćwiczeń było doskonalenie przygotowania członków Ochotniczych Straży Pożarnych prowadzenia działań gaśniczych, działań ratowniczych podczas zdarzeń z ratownictwa technicznego i medycznego oraz prowadzenia łączności radiowej.