Ćwiczenia strażaków z terenu gminy Bielsk Podlaski

28 lipca 2017 r. miał miejsce pożar w pomieszczeniu gospodarczym Cerkwi Narodzenia św. Jana Chrzciciela w Pasynkach. Pożar powstał wyniku nieostrożności osoby dorosłej, która zaprószyła ogień, który objął całe pomieszczenie magazynku oraz poprzez drewnianą klatkę schodową przeniósł się na poddasze cerkwi. Zdarzenie zostało zgłoszone do Stanowiska Kierowania KP PSP w Bielsku Podlaskim przez osobę postronną, która zauważyła pożar z okna swojego domu. Pierwsze zastępy jednostek straży pożarnej prowadziły działania gaśnicze wewnątrz oraz na zewnątrz cerkwi. Po przybyciu kolejnych zastępów utworzono zaopatrzenie wodne z hydrantu znajdującego się ok. 50 m od miejsca zdarzenia. Podczas działań gaśniczych w tej samej miejscowości nieopodal cerkwi doszło do wypadku samochodu osobowego, w wyniku, którego we wnętrzu samochodu uwięziona została jedna osoba.

Były to założenia ćwiczeń, które musieli zrealizować strażacy Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Bielsk Podlaski w trakcie ćwiczeń zorganizowanych przez Komendę Powiatową PSP w Bielsku Podlaskim. Część praktyczna poprzedzona została częścią teoretyczną, w trakcie której uczestnikom szkolenia przypomniane zostały zagadnienia związane z taktyką ratowniczo – gaśniczą, ratownictwem technicznym i medycznym oraz bezpieczeństwem prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych.
W ćwiczeniach brali udział strażacy jednostek OSP Pasynki, OSP Ploski, OSP Hołody, OSP Knorozy, OSP Parcewo, OSP Orzechowicze. W trakcie ćwiczeń wykorzystano również samochód specjalny – drabinę mechaniczną z JRG w Bielsku Podlaskim.

Ćwiczenia obejmowały również zapoznanie się ze sprzętem ratownictwa technicznego z praktycznym ich wykorzystaniem podczas ewakuacji osób uwięzionych w samochodach oraz stosowania procedur Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy stosowanych podczas wypadków komunikacyjnych. Głównym celem ćwiczeń było doskonalenie przygotowania członków Ochotniczych Straży Pożarnych prowadzenia działań gaśniczych, działań ratowniczych podczas zdarzeń z ratownictwa technicznego i medycznego oraz prowadzenia łączności radiowej.