Ćwiczenia strażaków ochotników z terenu gminy Wyszki

30 czerwca 2017 r. w wyniku zwarcia instalacji elektrycznej dochodzi do pożaru w pomieszczeniu pomocniczym (zakrystii) kościoła pw. św. Andrzeja Apostoła w Wyszkach. Pożar obejmuje całe pomieszczenie pomocnicze (zakrystia) oraz poprzez drzwi łączące zakrystię z ołtarzem zostaje przeniesiony na ołtarz kościoła. Zdarzenie zostaje zgłoszone do Stanowiska Kierowania KP PSP w Bielsku Podlaskim przez osobę postronną, która zauważa pożar z okna swojego domu. SK KP PSP w Bielsku Podlaskim dysponuje do zdarzenia w pierwszej kolejności zastęp z OSP Wyszki, OSP Topczewo, JRG Bielsk Podlaski, a następnie z OSP Pulsze. Zastępy pierwszego rzutu (OSP Wyszki, OSP Topczewo, JRG Bielsk Podlaski) prowadzą działania gaśnicze wewnątrz i na zewnątrz kościoła. Po rozpoznaniu sytuacji, uznano, że niemożliwe jest rozstawienie podnośnika od strony parkingu przy parafii, ze względu na występowanie linii wysokiego napięcia. Zalecono rozstawienie podnośnika SHD-23 przed wejściem głównym kościoła. Po przybyciu kolejnych zastępów (OSP Pulsze) prowadzone jest rozpoznanie wodne.

Były to założenia ćwiczeń, które musieli zrealizować strażacy Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Wyszki w trakcie ćwiczeń zorganizowanych przez Komendę Powiatową PSP w Bielsku Podlaskim. Część praktyczna poprzedzona została częścią teiretyczną, w trakcie której uczestnikom szkolenia przypomniane zostały zagadnienia związane z taktyką ratowniczo – gaśniczą, ratownictwem technicznym i medycznym oraz bezpieczeństwem prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych.
W ćwiczeniach brali udział strażacy jednostek OSP Wyszki, OSP Topczewo, OSP Godzieby, OSP Mulawicze, OSP Niewino Borowe, OSP Pulsze, OSP Samułki Duże i OSP Zalesie. W trakcie ćwiczeń wykorzystano również samochód specjalny – drabinę mechaniczną z JRG w Bielsku Podlaskim.

Ćwiczenia obejmowały również zapoznanie się ze sprzętem ratownictwa technicznego z praktycznym ich wykorzystaniem podczas ewakuacji osób uwięzionych w samochodach oraz stosowania procedur Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy stosowanych podczas wypadków komunikacyjnych. Głównym celem ćwiczeń było doskonalenie przygotowania członków Ochotniczych Straży Pożarnych prowadzenia działań gaśniczych, działań ratowniczych podczas zdarzeń z ratownictwa technicznego i medycznego oraz prowadzenia łączności radiowej.