Podsumowanie funkcjonowania ochrony przeciwpożarowej w powiecie bielskim w 2016 r. oraz oficjalne otwarcie sali edukacyjnej "Ognik"

W dniu 02 lutego 2017 r. w sali konferencyjnej Komendy Powiatowej PSP
w Bielsku Podlaskim odbyła się narada roczna podsumowująca funkcjonowanie ochrony przeciwpożarowej na terenie Powiatu Bielskiego w 2016 roku. Komendant Powiatowy PSP w Bielsku Podlaskim bryg. Waldemar Kudrewicz rozpoczął naradę witając przybyłych gości. W naradzie uczestniczyli st. bryg. Jarosław Wendt – Podlaski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej, samorządowcy w terenu powiatu bielskiego, Komendant Powiatowy Policji w Bielsku Podlaskim, Prezes Zarządu Oddziału ZOSP RP w Bielsku Podlaskim oraz strażacy tutejszej Komendy Powiatowej PSP. Komendant Powiatowy PSP w Bielsku Podlaskim oraz jego Zastępca przedstawili sytuację pożarową na terenie powiatu bielskiego za 2016 rok. Kolejną częścią narady było oficjalne otwarcie sali edukacyjnej „Ognik”. Jest to już trzeci taki obiekt utworzony w jednostce Państwowej Straży Pożarnej w województwie podlaskim w ramach rządowego programu wspomagania w latach 2015-2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach – „Bezpieczna+”. Oficjalnego przecięcia wstęgi dokonali Podlaski Komendant Wojewódzki PSP oraz Burmistrz Miasta Bielsk Podlaski.