Ćwiczenia strażaków i policjantów na lodzie

27 stycznia 2017 r. w odbyły się wspólne ćwiczenia na lodzie strażaków i policjantów z Bielska Podlaskiego. Ćwiczenia miały na celu przybliżyć procedury związane z ratowaniem osób tonących na akwenach wodnych w okresie zimowym. Szkolenie obejmowało taktykę prowadzenia działań ratowniczych na lodzie, posługiwanie się specjalistycznym sprzętem do ratownictwa lodowego, umiejętności prowadzenia asekuracji ratującego oraz zabezpieczanie osoby ratowanej, umiejętności ewakuacji osoby ratowanej z przerębli lodowej poza lód.

Część teoretyczna szkolenia połączona była z prelekcją dotyczącą zagadnień związanych z zagrożeniami wystąpienia czadu i pożaru w ramach ogólnopolskiej akcji „Czad i ogień. Obudź czujność. 

W części praktycznej ćwiczeń uczestniczyły również dzieci i młodzież szkolna – uczestnicy półkolonii zorganizowanych przez Osiedlowy Dom Kultury w Bielsku Podlaskim. Dzieci miały okazję zobaczyć sposoby udzielania pomocy osobom poszkodowanym na akwenach wodnych zimą. Uczestnikom przedstawiono zasady bezpiecznego zachowania się na lodzie w ramach akcji „Bezpieczne lodowisko”.