Ćwiczenia w IKEA Industry Poland

4 listopada 2016 r. w przeprowadzono ćwiczenia taktyczno-bojowe pt.: „Pożar obiektów wielkokubaturowych w IKEA Industry Poland Spółka z o.o. Oddział Orla.  Założenia ćwiczeń przedstawiały się następująco:

Epizod I

            Na ostatniej kondygnacji technicznej kotłowni dochodzi do pożaru oleju. W wyniku zdarzenia poszkodowany zostaje pracownik fabryki. Stanowisko Kierowania Komendanta Powiatowego PSP w Bielsku Podlaskim dysponuje do zdarzenia dwa zastępy GCBA 5/32 i SH-23 z JRG Bielsk Podlaski oraz GBA 2,5/20 z OSP Malinniki. Po przybyciu na miejsce zdarzenia zastęp GCBA z JRG rozwija linię gaśniczą na kondygnację techniczną objętą pożarem i podaje prąd piany ciężkiej. Przystępuje również do ewakuacji poszkodowanej osoby. Strażacy z OSP Malinniki wykonują zasilanie do samochodu GCBA z JRG, budują linię zasilającą od hydrantu oraz wspomagają działania ewakuacyjne poszkodowanej osoby. Zastęp SH-23 rozstawia się przy technicznej klatce schodowej w celu ewakuacji poszkodowanej osoby z wysokości.

Epizod II

            W magazynie płyt dochodzi do pożaru wózka widłowego. Pożar obejmuje wózek i przerzuca się na składowaną płytę HDF w paletach. Pracownicy zakładu przystępują do gaszenia pożaru jednak ze względu na silne zadymienie w hali magazynu odstępują od działań gaśniczych. Zdarzenie zostaje zgłoszone do Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego PSP w Bielsku Podlaskim. Dwaj pracownicy prowadzący działania gaśnicze zostają poszkodowani. Do zdarzenia zadysponowane zostają dwa zastępy: GBA 2,5/16 z OSP Orla oraz GBA 2,5/16 z OSP Hołody. Po przybyciu na miejsce zdarzenia zastęp GBA z OSP Orla rozwija dwie linie gaśnicze do wewnątrz magazynu oraz przystępuje do ewakuacji poszkodowanych osób. Zastęp GBA z OSP Hołody wykonuje zasilanie do samochodu GBA z OSP Orla, buduje linię zasilającą od hydrantu oraz wspomaga działania ewakuacyjne poszkodowanych osób. Po ewakuacji zastępy przystępują do udzielenia kwalifikowanej pierwszej pomocy osobom poszkodowanym. W wyniku rozwoju pożaru zagrożone są cysterny znajdujące się na bocznicy kolejowej. Do wspomagania działań alarmowo zostaje zadysponowane GBA z OSP Malinniki, które po przybyciu podają dwa rozproszone prądy wody w obronie na zagrożone cysterny.

Epizod III

            W budynku warsztatowym dochodzi do pożaru który obejmuje ładowarkę. W wyniku zdarzenia poszkodowane zostają dwie osoby. Stanowisko Kierowania Komendanta Powiatowego PSP w Bielsku Podlaskim dysponuje do zdarzenia dwa zastępy: GBA 2,5/16 z OSP Piliki oraz GCBA 5/24 z OSP Boćki. Po przybyciu na miejsce zdarzenia zastęp GBA z OSP Piliki rozwija dwie linie gaśnicze do wewnątrz warsztatu oraz przystępuje do ewakuacji poszkodowanych osób. Zastęp GCBA z OSP Boćki wykonuje zasilanie do samochodu GBA z OSP Piliki, buduje linię zasilającą od hydrantu oraz wspomaga działania ewakuacyjne poszkodowanych osób. Po ewakuacji zastępy przystępują do udzielenia kwalifikowanej pierwszej pomocy osobom poszkodowanym. W wyniku rozwoju pożaru zagrożone są osoby znajdujące się w biurze na I-szym piętrze. Zastępy przystępują do ewakuacji pracowników biura.

Celem ćwiczeń było:

1.     Sprawdzenie i doskonalenie przygotowania kadry dowódczej oraz wytypowanych sił i środków KSRG oraz spoza systemu do organizacji prowadzenia działań gaśniczych na terenie zakładów produkcyjnych.

2.     Praktyczne sprawdzenie możliwości taktyczno-technicznych wytypowanych zastępów Ochotniczych Straży Pożarnych przy działaniach gaśniczych podczas pożarów obiektów magazynowych i produkcyjnych.

3.     Określenie rzeczywistego czasu dotarcia wytypowanych jednostek OSP do miejsca prowadzonych ćwiczeń (punktu koncentracji sił i środków).

4.     Sprawdzenie praktycznego wyszkolenia jednostek Ochotniczej Straż Pożarnej w prowadzeniu działań ratowniczych.

5.     Doskonalenie umiejętności prowadzenia rozpoznania zagrożeń na terenie objętym działaniem ratowniczym.

6.     Doskonalenie umiejętności wykorzystania możliwości taktycznych zastępów OSP podczas działań związanych z pożarami obiektów magazynowych i produkcyjnych.

7.     Doskonalenie sprawnego przepływu informacji pomiędzy zastępami ratowniczymi, dowódcami odcinków bojowych.

8.     Doskonalenie organizacji i prowadzenia łączności radiowej podczas działań z udziałem dużej ilości podmiotów OSP oraz sił i środków z powiatu bielskiego z wykorzystaniem dodatkowych kanałów radiowych do współdziałania i dowodzenia.

9.     Doskonalenie procedur alarmowania, dysponowania, jednostek straży pożarnych.

10.           Zapoznanie uczestników ćwiczeń ze specyfiką i charakterem obiektów IKEA Industry Poland Spółka z o.o. Oddział Orla.

W ćwiczeniach udział wzięło 2 zastępy z JRG w Bielsku Podlaskim, 5 zastępów Ochotniczych Straży Pożarnych z powiatu bielskiego, Policja oraz Straż Graniczna.