Ćwiczenia - Pożar lasu na terenie Nadleśnictwa Rudka

3 października 2016 r. przeprowadzono ćwiczenia taktyczno-bojowe pod tytułem „Pożar duży kompleksu leśnego na terenie Nadleśnictwa Rudka”

Założenia ćwiczeń przedstawiały się następująco: na trasie Olendy - Małyszczyn dochodzi do wypadku drogowego dwóch samochodów osobowych. W wyniku zdarzenia poszkodowane zostają 4 osoby, jedna z nich pod wpływem szoku oddala się z miejsca zdarzenia. W jednym z pojazdów dochodzi do zwarcia w instalacji elektrycznej co powoduje powstanie pożaru, ogień zaczyna rozprzestrzeniać się na obszar leśny. Pożar rozprzestrzenia się w kierunku południowo-wschodnim. Stanowisko Kierowania Komendanta Powiatowego PSP w Bielsku Podlaskim dysponuje do zdarzenia zastęp z OSP Rudka, OSP Brańsk oraz zastęp z JRG PSP Bielsk Podlaski.

Po dotarciu na miejsce zdarzenia pierwszych zastępów jednostek chrony przeciwpożarowej do SK KP PSP w Bielsku Podlaskim wpływa informacja o znacznym rozwoju pożaru w obszarze leśnym. Pożar przekracza granice powiatu bielskiego i rozprzestrzenia się na obszary leśne położone na terenie powiatu siemiatyckiego. Na miejsce zadysponowane zostały dodatkowe siły i środki zastęp z OSP Domanowo, OSP Świrydy oraz OSP Wyszki, informacja trafia do Stanowiska Kierowania KP PSP w Siemiatyczach.

 Celem ćwiczeń było: sprawdzenie i doskonalenie przygotowania kadry dowódczej oraz wytypowanych sił i środków KSRG do organizacji i prowadzenia działań gaśniczych na terenie kompleksów leśnych oraz prowadzenia działań ratowniczych podczas zdarzeń z ratownictwa technicznego i medycznego, sprawdzenie praktycznego wyszkolenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych włączonych do KSRG w prowadzeniu działań ratowniczych, doskonalenie organizacji i prowadzenia łączności radiowej podczas działań z udziałem dużej ilości podmiotów OSP oraz sił i środków z powiatu bielskiego z wykorzystaniem dodatkowych kanałów radiowych do współdziałania i dowodzenia, doskonalenie współdziałania sił i środków Państwowej Straży Pożarnej i jednostek OSP z innymi podmiotami – Policja oraz Nadleśnictwo Rudka.