Powołanie Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku Podlaskim

13 sierpnia 2016 r. na placu przed Bielskim Domem Kultury w Bielsku Podlaskim, odbyła się uroczystość powołania na stanowisko Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku Podlaskim bryg. Waldemara Kudrewicza. Nowemu Komendantowi akt powołania w obecności sztandarów oraz załogi Komendy wręczył Wiceminister Spraw Wewnętrznych i Administracji Pan Jarosław Zieliński. W uroczystości uczestniczyli Podlaski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Jarosław Wendt, Sławomir Jerzy Snarski Starosta Powiatu bielskiego, Jarosław Borowski Burmistrz Miasta Bielsk Podlaski, wójtowie gmin z terenu powiatu bielskiego, kapelani oraz przedstawiciele służb mundurowych i instytucji współpracujących

Bryg. mgr inż. Waldemar Kudrewicz z pożarnictwem związany jest od 1987 r., w którym rozpoczął naukę w Szkole Chorążych Pożarnictwa w Poznaniu. Po jej ukończeniu pełnił służbę w Komendzie Rejonowej Straży Pożarnej w Siemiatyczach na stanowiskach w podziale bojowym. W 1995 r. otrzymał pierwszy stopień oficerski. Stale pogłębiana wiedza teoretyczna, poparta szczególna pracowitością i zdyscyplinowaniem spowodowały systematyczny awans w hierarchii służbowej do stanowiska Dowódcy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Siemiatyczach.

Na zakończenie uroczystości nowy Komendant bielskich strażaków przyjął od zebranych gości gratulacje i życzenia dobrej i owocnej służby.