Szkolenie doskonalące z zakresu współdziałania z LPR

17 czerwca 2016 r. przeprowadzono szkolenie doskonalące dla strażaków z zakresu współdziałania z Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym. Szkolenie składało się z dwóch części. Zajęcia teoretyczne odbyły się w Komendzie Powiatowej PSP w Bielsku Podlaskim, natomiast zajęcia praktyczne przeprowadzono na lądowisku gminnym BBI 08 – boisko szkolne przy Zespole Szkół w Wyszkach. W szkoleniu udział wzięło 12 funkcjonariuszy z tut. Komendy oraz 13 strażaków ochotników z Ochotniczych Straży Pożarnych w Wygonowie, Malinnikach i Pilikach. Strażacy zapoznali się z procedurami lądowania i startu oraz z wyposażeniem i parametrami technicznymi śmigłowca LPR.