Ćwiczenia w bielskim szpitalu

17 czerwca 2016 r. przeprowadzono ćwiczenia taktyczno-bojowe na obiektach Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim. Tematem ćwiczeń było: Prowadzenie działań ratowniczo-gaśniczych podczas pożaru pomieszczenia magazynowego środków łatwopalnych szpitala w Bielsku Podlaskim oraz ewakuacja personelu z pomieszczeń biurowych znajdujących się na parterze budynku.

 

Założenia ćwiczeń przedstawiały się następująco: W wyniku zwarcia instalacji elektrycznej w wadze elektronicznej, dochodzi do pożaru pomieszczenia magazynowego ze środkami łatwopalnymi w piwnicy szpitalnej. Ogień szybko rozprzestrzenia się na cały magazynek, a wydobywający się dym zagraża personelowi znajdującemu się o jedną kondygnację wyżej. Pielęgniarka idąca do szatni wyczuwa dym, powiadamia o zadymieniu straż pożarną, dyrektora szpitala, który poleca przystąpić do ewakuacji personelu z całej kondygnacji.

 

W ćwiczeniach brały udział dwa zastępy ratowniczo-gaśnicze z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Bielsku Podlaskim, personel medyczny szpitala oraz Policja.

Po przybyciu na miejsce dwóch zastępców z JRG w Bielsku Podlaskim i rozpoznaniu wstępnym wstrzymano się z ewakuacją osób chorych z oddziałów z uwagi na brak zagrożenia dla wyższych kondygnacji. Strażacy przystąpili do działań gaśniczych – z prądem piany ciężkiej z szybkiego natarcia w sprzęcie ochrony dróg oddechowych. Po dotarciu do pożaru w pomieszczeniu magazynowym materiałów niebezpiecznych strażacy podają jeden prąd piany na palące się opakowania ze spirytusem. W trakcie gaszenia pożaru okazało się, że brakuje jednej osoby z personelu, która prawdopodobnie została w rejonie zagrożenia. Kierujący Działaniami Ratowniczymi wydał polecenie odnalezienia zaginionej osoby. Do akcji poszukiwawczej wkroczył drugi zastęp PSP wyposażony w sprzęt ochrony dróg oddechowych oraz kamerę termowizyjną w celu szybkiej lokalizacji zaginionej osoby, którą udało się szybko odnaleźć. Strażacy i personel medyczny niezwłocznie przystępują do akcji reanimacyjnej z wykorzystaniem zestawu PSP R-1. Po ugaszeniu pożaru przystąpiono do przewietrzania pomieszczeń biurowych w celu usunięcia zadymienia, do tego celu użyto wentylatora nawiewnego. Po usunięciu zadymienia, powiadomiono Stanowisko Kierowania Komendanta Powiatowego PSP w Bielsku Podlaskim i Dyrektora Szpitala  o zakończeniu działań ratowniczo-gaśniczych.