Dzień Dziecka w Bielskiej Komendzie Straży Pożarnej

Z okazji Dnia Dziecka 1 czerwca 2016 r. Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku Podlaskim odwiedziły dzieci z Zespołu Szkół im. Adama Mickiewicza w Bielsku Podlaskim. Podczas wycieczki zaprezentowano: Stanowisko Kierowania Komendanta Powiatowego PSP, pomieszczenia Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej oraz sprzęt i wyposażenie JRG a w szczególności – sprzęt hydrauliczny, pneumatyczny, oświetleniowy, aparaty ochrony dróg oddechowych, armaturę do podawania wody i piany i podręczny sprzęt gaśniczy.

 

Dodatkowo omówiono podstawowe zasady bezpieczeństwa przeciwpożarowego, postępowanie podczas zauważenia pożaru lub innego zagrożenia, a także podstawowe zasady bezpieczeństwa podczas wakacji.