Dni otwarte w Straży Pożarnej - odwiedziły nas dzieci ze Szkoły Podstawowej Nr 2 w Bielsku Podlaskim

 W ramach Dni ochrony przeciwpożarowej w dniach 24 i 30 maja 2016 r. bielską Komendę Państwowej Straży Pożarnej odwiedziły przedszkolaki ze Szkoły Podstawowej Nr 2 w Bielsku Podlaskim. Podczas wycieczki zaprezentowano: Stanowisko Kierowania Komendanta Powiatowego PSP, pomieszczenia Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej oraz sprzęt i wyposażenie JRG a w szczególności – sprzęt hydrauliczny, pneumatyczny, oświetleniowy, aparaty ochrony dróg oddechowych, armaturę do podawania wody i piany i podręczny sprzęt gaśniczy.

Dodatkowo omówiono podstawowe zasady bezpieczeństwa przeciwpożarowego, postępowanie podczas zauważenia pożaru lub innego zagrożenia, a także podstawowe zasady bezpieczeństwa podczas wakacji.