Ćwiczenia LAS 2017 w powiecie bielskim

W dniu 11 lipca 2017 roku na terenie kompleksu leśnego w okolicach miejscowości Rudka przeprowadzone zostały ćwiczenia praktyczne pod kryptonimem „LAS 2017”. Były to niezapowiedziane manewry, w których uczestniczyły wybrane siły i środki Państwowej Straży Pożarnej z powiatów bielskiego i wysokomazowieckiego oraz jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych powiatu bielskiego i pracownicy lasów państwowych.

Proces dysponowania sił i środków z jednostek ochrony przeciwpożarowej do pozorowanego pożaru lasu nastąpił w czasie rzeczywistym po uprzednim otrzymaniu telefonicznego zgłoszenia o zdarzeniu, które wpłynęło do dyżurnego stanowiska kierowania komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku Podlaskim o godzinie 09:12. Na miejsce ćwiczeń natychmiast zostały skierowane zastępy gaśnicze z JRG Bielsk Podlaski oraz najbliższych jednostek OSP. We współpracy ze Stanowiskiem Kierowania Podlaskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP na miejsce działań zostały zadysponowane siły i środki z terenu sąsiedniego powiatu – do działań zadysponowany został zastęp gaśniczy z JRG Wysokie Mazowieckie.

Głównym celem niezapowiedzianych ćwiczeń było praktyczne sprawdzenie przygotowania i doskonalenia współdziałania sił i środków krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego do prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych podczas pożarów wielkoobszarowych lasów. Cele szczegółowe ćwiczeń objęły m.in. doskonalenie współdziałania sił i środków Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczych Straży Pożarnych z podmiotami i służbami ratowniczymi funkcjonującymi w ramach krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego, doskonalenie umiejętności dowodzenia związkami taktycznymi przez kadrę dowódczą Państwowej Straży Pożarnej, praktyczne sprawdzenie możliwości podawania wody na duże odległości oraz ocenę stanu przeciwpożarowej infrastruktury leśnej.

W ćwiczeniach wzięło udział 3 zastępy KP PSP Bielsk Podlaski, 1 zastęp KP PSP Wysokie Mazowieckie oraz 6 zastępów z jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w Rudce (2 zastępy), Brańsku, Domanowie, Świrydach i Kocach Borowych.

Manewry tego typu zrealizowane zostały zgodnie z poleceniem komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej i były ściśle związane ze zwiększonym zagrożeniem pożarowym w lasach w okresie letnim.

 

Opracowanie: mł.bryg. Marcin Sawicki, KP PSP w Bielsku Podlaskim

Zdjęcia: mł.bryg. Jerzy Tomczuk, KP PSP w Bielsku Podlaskim