Ćwiczenia w NORDHUS S.A. w Bielsku Podlaskim

6 lipca 2017 roku odbyły się ćwiczenia taktyczno-bojowe na obiekcie firmy NORDHUS S.A. w Bielsku Podlaskim producenta nowoczesnych budynków modułowych. Celem ćwiczeń było zapoznanie ratowników z obiektem, zaopatrzeniem wodnym do celów gaśniczych, oraz umiejscowieniem ppoż. wyłącznika prądu. Sprawdzono również możliwość dojazdu i manewrów samochodów gaśniczych.

W założeniu do ćwiczeń przyjęto pożar w jednym z pomieszczeń biurowych. Działania zastępów polegały na zabezpieczeniu miejsca działań, odłączeniu prądu oraz prowadzeniu działań gaśniczych w aparatach ochrony dróg oddechowych z jednoczesnym przeszukiwaniem pomieszczeń pod kątem ewentualnych osób poszkodowanych.

Pracownicy opuścili obiekt przed przybyciem zastępów i zgromadzili się w wyznaczonym punkcie ewakuacji. Po zakończeniu działań gaśniczych pomieszczenia oddymiono przy pomocy wentylatora oraz sprawdzono kamerą termowizyjną pod kątem obecności ukrytych ognisk pożaru. 

W ćwiczeniach brało udział 2 zastępy z JRG PSP w Bielsku Podlaskim.

 

Opracowanie: mł.bryg. Marcin Sawicki - KP PSP w Bielsku Podlaskim

 

Zdjęcia: archiwum KP PSP w Bielsku Podlaskim